Privacyverklaring Moneycomb

Moneycomb & Stichting Derdengelden Moneycomb (hierna Moneycomb), gevestigd aan Haarlemmerstraatweg 73C 1165MK Halfweg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.moneycomb.nl


Haarlemmerstraatweg 73C
1165MK Halfweg
+31 (0) 20 820 8050


Deze Privacyverklaring beschrijft onze methoden met betrekking tot de persoonsgegevens die wij verzamelen van: 


Websitebezoekers/-gebruikers

Zakelijke Klanten

Onderaannemers

Leveranciers


Wij verzamelen en gebruiken jouw persoonsgegevens voor het leveren van onze diensten; betalingen op evenementen mogelijk maken. 


Persoonsgegevens die wij verwerken.


Voor- en achternaam

Geboortedatum

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bankrekeningnummer

BTW-identificatienummer

CV 


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.


Moneycomb verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- Paspoort incl. burgerservicenummer (BSN)
 - Uitkomst ‘know your customer’ onderzoek


Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken


Moneycomb verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Uitvoeren van onze dienstverlening

Wijziging producten

Wettelijke verplichtingen, zoals verplichtingen uit de Wwft

Voeren van administratie

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder


Grondslagen 


Moneycomb verwerkt uw persoonsgegevens op grond van de volgende grondslagen:


Wettelijke plicht

Uitvoering van de overeenkomst

Gerechtvaardigd belang

Toestemming

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Wij houden ons daarbij aan de richtlijnen vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens of wettelijk bepaalde bewaartermijnen. 


Delen van persoonsgegevens met derden


Moneycomb verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht en verantwoordelijkheid, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Moneycomb gebruikt enkel functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en onder bepaalde voorwaarden uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Moneycomb en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek ten aanzien van uw rechten van betrokkene sturen naar info@moneycomb.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij uw vragen om nadere identificatie. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Moneycomb wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Moneycomb neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@moneycomb.nl